Νέα

DENKAVIT
Capture denka
Η Εταιρεία Premier Shukuroglou Hellas AE με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την συμφωνία διανομής των ειδικών τροφών για χοιρίδια DENKAPIG της εταιρείας DENKAVIT BV, Ολλανδίας. Η παγκοσμίου φήμης εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία έρευνας και
ανάπτυξης προϊόντων για διατροφή των χοιριδίων.
Η νέα αυτή συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την πετυχημένη συνεργασία του ομίλου Premier Shukuroglou με την DENKAVIT που ξεκίνησε στην Κύπρο το 2014 και επιβεβαιώνει την δέσμευση τους στην προώθηση επιλογών ενίσχυσης της υγείας των ζώων μέσω
εξειδικευμένης διατροφής. Η επιτυχία της συνεργασίας των δύο εταιρειών βασίζεται στην συνεχώς αναβαθμιζόμενη τεχνολογία των τροφών Denkapig σε συνδυασμό με την ‘ανοιχτή γραμμή’ επαγγελματικών τεχνικών συμβουλών των ειδικών της DENKAVIT για
εξατομικευμένες λύσεις που προάγουν σημαντικά τα οφέλη των χοιροτρόφων.

Ιούλιος 2017