Περιγραφή

Εντομοκτόνο - Υδατοδιαλυτοί κόκκοι που περιέχουν 10% Thiamethoxam και 0.5 g tricosene ανά kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Βάζο 100GR, Βάζο 400GR

ΔΡΑΣΤΙΚΗ: Thiamethoxam 10%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Elanco Animal Health

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης